تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
سبب کنیه امیرالمومنین (ع) به ابوتراب

سبب کنیه امیرالمومنین (ع) به ابوتراب

عبایه ابن ربعی می گوید به عبدالله بن عباس گفتم: به چه خاطر رسول خدا(ص)

به علی(ع) کنیه ابوتراب داد؟

گفت: زیرا او صاحب زمین و حجت خداوند بر روی زمین پس از رسول خدا(ص)

است . بقا و آرامش زمین به وجود مقدس اوست...

همانا از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمودند: هنگامی که روز قیامت فرا رسد و

کافران ببینند آنچه را که خداوند برای شیعیان علی(ع) مهیا کرده ، با خود گویند:

ای کاش من هم تراب (ترابی) بودم.. یعنی از شیعیان علی (ع) بودم.. واین همان

سخن خداوند در قرآن است که می فرماید :

و در آن روز کافر میگوید ، ای کاش تراب بودم....(سوره مبارکه نبا..آیه 40)نمایش نظرات 1 تا 30