تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
جهنم

گوشه ای از جهنم

پیامبر اکرم (ص): روزی جبرئیل بر من نازل شد در حالی که

رنگش پریده بود، پرسیدم چرا رنگت پریده؟ گفت به جهنم نگاه کردم

دیدم یک وادی در جهنم است که آتش آن می جوشد. از خازن جهنم

پرسیدم که این وادی برای چه کسانی است؟

گفت برای سه طایفه:

1.متکبران 2. قوادها که واسطه حرام بین دو نفر هستند 3 . شرابخواران..

حدیثی دیگر:

آسان ترین عذاب جهنم این است که یک جفت نعل از آتش بر پای او می زنند

که از شدت حرارت آن نعل ها، مغز سرش میجوشد.. مانندآتشی است که زیر

دیگ روشن کنند و آب در دیگ به جوش آید.

و او خیال کند که عذاب او از عذاب همه اهل جهنم شدیدتر است در حالی که

عذاب او از همه عذاب ها سبکتر و خفیف تر میباشد...

پناه بر خدا از جهنم 
طبقه بندی: داستان های عبرت آموز،
نمایش نظرات 1 تا 30