تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
نمازهای ایام هفته
در این بخش تعدادی از نماز های ایام هفته را گذاشتم که از منا بعی هم چون( مفاتیح الجنان و جمال الاسبوع و نزهه الزاهد وهمان و....) نوشته شده.

 نمازهای شب شنبه:
1.رسول خدا(ص) فرمود:هر که شب شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعتی بعد از حمد ، سه بار (( آیت الکرسی )) و یک بار(( قل هو الله )) و بعد از سلام سه مرتبه (( آیت الکرسی )) بخواند خدای تعالی وی و پدر و مادر وی را بیامرزد و همچنان باشد که محمد مصطفی (ص)  وی را شفاعت کرده.

2.از رسول اکرم(ص) نقل شده: هر که در شب شنبه چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعتی سوره ((حمد)) یک مرتبه و سوره(( توحید ))هفت مرتبه، نوشته شود از برای او ثواب هر رکعت هفتصد حسنه و عطا کند خدای تعالی به او شهر هایی در بهشت.

3.از رسول اکرم(ص):هر که در شب شنبه دو رکعت نماز بخواند در هر رکعتی(( حمد ))و(( توحید ))یک مرتبه و تسبیحات اربعه بیست و پنج مرتبه بخواند، حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون اید مانند روزی که از مادر متولد شده.

نمازهای روز شنبه:
1.سید ابن طاووس از امام حسن عیکری(ع) روایت کرده که فرمود: خواندم از کتاب های پدرانم که، هر که در روز شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعتی یک مرتبه حمد،توحید و ایت الکرسی بخواند بنویسد خداوند عز و جل او را در درجه پیغمبران و شهدا و صالحین و نیکو رفیقانند ایشان.

نماز شب یکشنبه:
1.چهار رکعت است در هر رکعت ((حمد ))یک مرتبه و ((آیت الکرسی)) یازده مرتبه هر که این نماز را یخواند خدای تعالی در دنیا و آخرت او را حفظ کند و گناهان او را بیامرزد.

نماز روز یکشنبه:
1. هر که چهار رکعت نماز گزارد، و بخواند در هر رکعت ((حمد))و ((سوره ملک)) حق تعالی مکان دهد او را در بهشت هر کجایی که خواسته باشد.

نماز شب دوشنبه:
1. رسول خدا (ص) فرمودند: هرکه شب دوشنبه دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعتی بعد از ((حمد))  هر یک از این سوره ها را پانزده مرتبه بخواند ((توحید و ناس و فلق)) و بعد از سلام پانزده مرتبه ((آیت الکرسی)) بخواند و پانزده مرتبه استغفار کند خدای تعالی نام وی را از اصحاب بهشت کند اگر چه از اصحاب دوزخ باشد و گناهان اشکار وی را بیامرزد و به هر آیه که خوانده حج و عمره برایش بنویسد و همچنان که بندهای از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده باشد و اگر در میان هفته بمیرد شهید مرده.

نماز روز دوشنبه:
1.چهار رکعت در وقت بالا آمدن آفتاب در هر رکعت ((حمد)) و ((آیت الکرسی)) هر کدام یک مرتبه و ((توحید)) سه مرتبه و ثواب ان را به والدین خود اهدا کند حق تعالی به او قصری مثل بزرگترین شهر دنیا کرامت فرماید.

نماز شب سه شنبه:
1.رسول خدا(ص) فرمودند: هر که شب سه شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از ((حمد)) چهار مرتبه سوره ((کافرون)) و ده مرتبه سوره ((توحید)) بخواند منادی از زیر عرش ندا دهد که ای بنده خدا، عمل از سر گیر که هر گناه که کردی بیامرزیدند.

2.دو رکعت نماز در رکعت اول یکبار سوره های ((حمد و قدر))و در رکعت دوم یکبار ((حمد)) و هفت بار سوره ((توحید)) هر کس این نماز را بخواند خداوند گناهان او را می بخشد و در بهشت خیمه ای از در که بزرگتر از یک شهر در دنیاست به او میدهند.

نماز روز سه شنبه:
هر که در این روز  شش رکعت نماز بگزارد و بخواند در هر رکعت بعد از ((حمد)) آیه ((آمن الرسول)) و سوره ((زلزال)) یک مرتبه حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده.
2.از رسول خدا(ص): هر که در این روز دو رکعت نماز بخواند ، و در هر رکعت سوره های ((حمد و تین و توحید و ناس و فلق)) را یک مرتبه بخواند خدای متعال به هر قطره آبی که از اسمان ببارد درجه ای به درجاتش بیفزاید و به هر دیو و پری شهری از زر یرایش بنا کند و ثواب ادم و موسی و هارون و ایوب (ع) را به وی بدهد و هشت در بهشت به رویش بگشاید تا از هر در که خواهد وارد شود.

نماز شب چهارشنبه:
1.رسول خدا(ص): هر که در شب چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت بعد از ((حمد)) یک مرتبه ((آیت الکرسی)) و ((توحید)) و ((قدر)) بخواند خدای متعال بیامرزد هر گناهی که کرده باشد.

نماز روز چهارشنبه:
1.رسول خدا(ص): هر که در روز چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند ، در هر رکعتی پس از ((حمد)) یک بار سوره ((زلزال)) و سه مرتبه سوره ((توحید)) بخواند، خدای تعالی تاریکی گور و تاریکی روز قیامت را از وی بردارد و هزار نور به وی بدهد و عبادت هزار سال برایش بنویسد و به هر آیه ای که خوانده شهری به او عطا کند و رویش سفید گرداند و نامه اعمالش را به دست راستش بدهد.

2.رسول خدا(ص): هر که روز چهار شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از ((حمد)) یک مرتبه سوره ((توحید)) و ((قدر)) بخواند خداوند قبول فرماید توبه او را از هر گناهی و تزویج فرماید به او حوریه در بهشت را.

نماز شب پنج شنبه:
1.از فاطمه زهرا(س) روایت شده که رسول خدا مرا شب پنج شنبه نمازی اموخت هر کس شش رکعت (سه دو رکعتی) نماز کند در هر رکعت بعد از ((حمد)) آیه ملک را بخواند ، چون از نماز فارغ شد بگوید ( جزی الله محمدا ما هو اهله ) خدا برایش بیامرزد هر گناهی را تا هفتاد سال و به او از ثواب ناشمار عطا کند.

نماز روز پنج شنبه:
1. دو رکعت است در هر رکعت بعد از ((حمد)) پنج مرتبه سوره ((نصر)) و پنج مرتبه سوره ((کوثر)) بخواند، و بعد از عصر همان روز چهل مرتبه سوره ((توحید)) و چهل مرتبه استغفار کند. خداوند متعال به او در روز رستاخیز به عدد آنچه در بهشت و آتش است حسنات به او می بخشد وبه او شهری در بهشت میدهد و صد زن از حورالعین روزیش میکند و برایش به عدد هر فرشتهای یبادت یک سال بنویسد و به او به هر آیه ای مزد هزار شهید بخشد.

نماز شب جمعه:
1.از رسول خدا(ص) روایت شده که هرکس شب جمعه دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از ((حمد)) هفتاد مرتبه ((توحید)) بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفتاد بار بگوید ( استغفروا الله ) به آن خدایی که مرا به حق انگیخته اگر با این نماز نمازگذار برای تمام امتم دعا کند از خدا برای آن ها بهشت را به شفاعتش میگیرد و خداوند به او به هر حرفی در این استغفار به عدد نجوم آسمان خانه بخشد و در هر خانه به عدد نجوم آسمان قصر باشد ودر هر قصری به شماره ستارگان آ سمان خزینه در هر خزینه همان قدر سریر در هر سریری همان قدر فرش و به عدد نجوم جاریه، خدای مهربان همه این ثواب ها را عطا می کند به کسی که این دو رکعت نماز را بخواند.

نماز روز جمعه:
1. از رسول خدا(ص): هر که در روز جمعه بهد از بلند شدن آفتاب دو رکعت نماز بخواند  و در رکعت اول بعد از ((حمد)) سوره ((فلق)) را هفت مرتبه بخواند و در رکعت دوم بعد از ((حمد))  سوره ((ناس)) را هفت مرتبه بخواند و بعد از سلام هفت مرتبه ((آیت الکرسی)) را بخواند سپس برخیزد و هشت رکعت دیگر به دو سلام بخواند و بعد از فراغ از نماز هفتاد مرتبه بگوید: (( سبحان الله رب العرش الکریم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظبم )). قسم به ذات آن خدایی که مرا به حق برای نبوت برگزید که هر مومن و زن مومنه ای این نماز را در این روز بجا آورد من که پیغمبر خدایم بهشت را برای او ضامن و از جای خود حرکت نکند صاحب این عمل مگر آنکه بیامرزد خدا او را و پدر و مادر او را........

طبقه بندی: نمازهای مستحبی،