تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
امیر المومنین علی (ع) (پست ثابت)

لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، علی ولی الله

رسول خدا (ص): من فضیلت های امیرالمومنین علی (ع) را از پیش خود نمیگویم

 بلکه خداوند متعال آن ها را به من وحی میکند و هر کس به علی (ع) اقتدا کند

مسلما هدایت یافته و هر کس به غیر او اقتدا کند گمراه و ذلیل خواهد شد

احدی از پل صراط عبور نمیکند مگر کسی که علی (ع) برای او جواز عبور بنویسد

 و نام علی (ع) بر هر جای بهشت نوشته شده است

و ای علی (ع) تو و شیعیانت در روز قیامت رستگار هستید...

مرآت جمال ذوالجلال است علی   مفتاح خزائن کمال است علی

آئینه ی حق نماست در ملک وجود   حقا که مثال بی مثال است علی