تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
دل پاک همراه عمل پاک

به این دو مثال توجه کنید.

یک شخصی یه زمین کشاورزی داره . موقع کاشت شده. این شخص

زمینش رو شخم نزده تخم نپاشیده کود نداره و آب هم به زمین نداده.

حالا اون شخص میگه انشالله میخوام موقع برداشت چند برابر محصول

برداشت کنم... نظر شما چیه؟ آیا این فرد توهم نزده؟

یک شخص دیگر زمین کشاورزیش را قشنگ شخم زده. بهترین تخم ها رو

کاشته مرغوبترین کود رو تهیه کرده و به موقع آب میده به زمین...

این شخص هم میگه که انشاالله موقع برداشت محصول چند برابر برداشت

خواهم کرد.... خوب معلومه که این شخص درست میگه... حتما با امید به خدا

و انجام درست اعمال کشاورزی محصول زیادی خواهد داشت....

حالا موقع براشت محصول شده. کشاورز اول هیچی نداره و پشیمانه...

کشاورز دوم خوشحاله چون کلی محصول داره.

امثال کشاورز اول کسانی هستند که میگویند دلت پاک باشه خدا به اعمال ما نیاز نداره

پس جریان اون حدیث چی میشه که دنیا مزرعه آخرت هست هرچه بکاری برداشت میکنی.

سوره زلزال:0(زلزله) آیات 7و8

 پس هر کس به قدر ذره ای کار نیک کند آن را خواهد دید

و هر کس به قدر ذره ای کار زشتی مرتکب شده آن هم به کیفرش خواهد رسید...

پس یعنی این ما هستیم که به نماز  و اعمالمون نیازمندیم...

به توبه و استغفار و انجام واجبات و ترک محرمات...

اگه از امثال کشاورز اولیم پس بدانید که روز قیامت پشیمان خواهیم شد...

اگه از امثال کشاورز دومیم با امید به خدا از رستگاران قیامت هستیم...

اینو بدانید که دل پاک باید همراه اعمال پاک باشه...

به قول معروف شهید بهشتی:

بهشت رو به بها میدن نه به بهانه...

 

پس بهانه نیار که دلت پاک باشه خدا به عمل ما نیاز نداره...

برو دنبال عمل پاک و نیک باش...

بهترین اعمال همین یک جملست:

انجام واجبات و ترک محرمات....والسلام....

 
طبقه بندی: داستان های عبرت آموز،
نمایش نظرات 1 تا 30