تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
زندگی و پندهای جاوید
پندهایی از رسول خدا


1. رسول خدا(ص) فرمود:
به آنچه نزد خداست راغب باش تا خدا تو را دوست بدارد

2.هر که یتیمی را سرپرستس کند تا اینکه بی نیاز شود خداوند بهشت را بر او واجب میکند

3.کم کردن مزد کارگر از گناهان کبیره است.

4.خدای متعال ادامه برادری دیرینه را دوست دارد بنابراین دوستی را ادامه دهید.

5.فرزندان خویش را گرامی بدارید و آنان را نیک تربیت کنید تا آمرزیده شوید.

6.خدای عزوجل میفرماید: امید هر مومنی را که به غیر من امید بندد نا امید میکنم.

7.مجاهد کسی است که به خاطر خدا با هوای نفس خویش مبارزه کند.

8.سه چیز فراموشی را از بین میبرد و حافظه را می افزاید: تلاوت قرآن مسواک زدن و روزه گرفتن.

9.قلب خویش را خالص کن، عمل اندک نیز تو را کافی است.

10.بد اخلاقی،گناهی نابخشودنی است.

11.مومن کسی است که به خاطر گناهش، ناراحت وبا کار نیکش شاد شود.

12.دفاع از آبروی مومن حجابی از آتش جهنم است.

13.همان گونه که از مرد صالح خاندان خویش شرم می کنی از خدای متعال شرم نما.

14.چه بسا لحظه ای شهوت رانی،اندوهی طولانی را بدنبال دارد.

15.بی نیازی جستن از مردم،مایه عزت مومن است.

16.راه تقرب به خداوند متعال،دوست داشتن مستمندان و نزدیک شدن به ایشان است.

17.هیچ صدقه ای نزد خداوند محبوب تر از سخن حق گفتن نیست.

18.لذت حسود از همگان کمتر است.

19.در هر کاری حتی خوردن و خوابیدن نیت الهی داشته باشید.

20.هر که از روی ایمان و به امید ثواب الهی در نماز جمعه شرکت نماید اعمالش را سر گیرد.( کنایه از اینکه خداوند گناهانش را بخشیده است)

21. بدترین مردم کسی است که آخرت خویش را به دنیا بفروشد.

22.یاد خدا درمان قلب ها است.

23.محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که خانواده ای را شاد کند.

24.خداوند زنانی را که خویش را شبیه مردان می کنند، لعنت کرده است.

25.دنیا دوستی ، ریشه هر گناه و آغاز هر گناهی است.

26.نیکوترین ایمان از آن کسی است که اخلاقش بهتر و با خانواده خود مهربان تر است.

27. خوشرویی کینه را از میان میبرد.

28.به یکدیگر هدیه دهید که کینه ها را از میان می برد.

29.در تعجبم از کسی که از ترس بیماری خوردن غذایی را ترک می کند ، اما از ترس آتش جهنم گناه را ترک نمی کند.

30.محبوب ترین کار ، نزد خدا ، کاری است که با دوام تر باشد اگر چه اندک باشد.

31.هر کس دوست دارد جایگاه خویش را نزد خدا بداند ، بنگرد خداوند نزد او چه ارزشی دارد.

32.از لجاجت بپرهیزید، زیرا آغاز آن نادانی و فرجامش پشیمانی است.

33.هر که اظهار فقر نماید ، فقیر می شود.

34.بهترین کار کاری است که فرجامش نیکوتر باشد.

35.کسی که زشتی را افشا می کند مانند انجام دهنده آن است.

36.هر که در جوانی به نیکی عبادت کند ، خداوند در پیری حکمت را به او می آموزد.

37.از ستم به دیگران بپرهیزید، زیرا ستم، باعث تاریکی در روز قیامت می شود.

38.خداوند تنها به بندگان مهربان خویش ، رحم می کند.

39.محبوب ترین خلایق نزد خدا نوجوان خوش سیمایی است که جوانی خود را برای خدا و در اطاعت او صرف نماید.

39.نماز شب برای آن که نماز شب می خواند همانند چراغی در تاریکی قبر است.

40. هر که بسیار طلب آمرزش نماید ، خداوند از همه غم ها برایش گشایش قرار می دهد.

منتظر باشید هنوز کلی مونده............
طبقه بندی: پندهای جاوید از پیامبر اکرم(ص)،