تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
سخن حضرت آقا 3

مقام معظم رهبری:

بحث پوشش زن نباید از هجوم تبلیغاتی غرب متاثر باشد به نظر ما

بحث هایی که در باب پوشش زن می شود بحث های خوبی است.

منتها باید توجه کنید که هیچ بحثی در این زمینه های مربوط به

پوشش زن ، از هجوم تبلیغاتی غرب متاثر نباشد.

اگر متاثر از آن شد خراب می شود.

مثلا بیاییم با خودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم اما چادر نباشد.

این فکر غلطی است.  نه این که من بخواهم بگویم چادر ، نوع منحصری است.

نه، من میگویم چادر بهترین نوع حجاب است. یک نشانه ملی ماست.

هیچ اشکالی هم ندارد، هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی در زن هم ندارد.

اگر واقعا بنای تحرک کار اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری باشد ، لباس رسمی

زن می تواند چادر باشد. وهمان طور که عرض کردم:

چادر بهترین نوع حجاب است....

طبقه بندی: سخن حضرت آقا امام خامنه ای،
نمایش نظرات 1 تا 30