تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
سخن حضرت آقا 2

مقام معظم رهبری:

من همین جا به این مناسبت، این جمله را عرض بكنم:

 حكام بحرین ادعا كردند كه

ایران در قضایاى بحرین دخالت میكند. این دروغ است. نه،

 ما دخالت نمیكنیم. ما آنجائى كه دخالت كنیم، صریح میگوئیم

ما در قضایاى ضدیت با اسرائیل دخالت كردیم؛

 نتیجه‌اش هم پیروزى جنگ سى و سه 

و پیروزى جنگ بیست و دو روزه بود. بعد از این هم

 هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژیم 

صهیونیستى مبارزه كند، مقابله كند، ما پشت سرش هستیم

 و كمكش میكنیم و هیچ

ابائى هم از گفتن این حرف نداریم.

طبقه بندی: سخن حضرت آقا امام خامنه ای،
نمایش نظرات 1 تا 30