تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
ذکر

در کتاب ثواب الاعمال آمده:

امام صادق (ع) فرمود:

هر که ((اَلحَمدُ للّه کَما هُوَ اَهلُهُُُ)) گوید نویسندگان آسمان( فرشتگان)

از نوشتن پاداش او در مانده شوند. عرض کردم: چگونه نویسندگان

آسمان درمانده شوند؟

امام (ع) فرمود: فرشتگان گویند: خداوندا! ما از نهان آن آگاه نیستیم.

و خداوند فرماید: همان گونه که بنده ام این ذکر را می گوید بنویسید

و پاداش آن بر من است.
طبقه بندی: دعای فرج و فضایل،