تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
شهدا شرمنده ایم
بعضی وقتها به این فکر می کردم که ، شهدا شرمنده ایم یعنی چی؟؟!!
آره اگه به این عکس ها یه نگاه کنی می فهمی یعنی چی.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اونا رفتن جنگ که از ناموسشون دفاع کنند. شهدا چی خواستن ما چی شدیم. البته نه فقط دخترا بلکه این عکسها واسه پسر ها هم دقیقا صدق می کنه. دنیای اونا غرق معنویت بود دنیای ما غرق چی شد؟
بیدار شیم. . . . بیدار. . .   چون دشمن بیدار است. . .
حالا فهمیدی. . . بیاییم طوری زندگی کنیم که دیگه نگیم شهدا شرمنده ایم. . . . . . .طبقه بندی: مهدویت،