تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
شعر یا ابا صالح

                                به نام خدا

همه جا برم، به بهانه تو                   که مگر برسم، در خانه تو

همه جا دنبال تو می گردم                 که تویی درمان همه دردم

                       یا ابا صالح مددی مولا

نشوم به جز از، تو گدای کسی            بی ولای تو من، نکشم نفسی

تو که مولای من مجنونی                   همه هست من دلخونی

                       یا ابا صالح مددی مولا

اگرم نبود، دل لایق تو                    نظری که دلم، شده عاشق تو

به خدا هستی، همه هستم                 به تو دل بستم به تو دل دادم

                       یا ابا صالح مددی مولا

دل خود زده ام، گره بر در تو         چه شود، برسم، بر محضر تو

من ناقابل، به تو دل بستم               نکشی دامان خود از دستم

                       یا ابا صالح مددی مولا
طبقه بندی: مهدویت،