تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
وظایف شیعیان در دوران غیبت
ما شیعان وظایفی در قبال مولایمان حضرت مهدی (عج) داریم. در کتاب مکیال المکارم جلد دوم به هشتاد مورد اشاره شده که من در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنم. بسیار پسندیده است که ما این وظایف را به درستی انجام دهیم..

برای مشاهده لطفا به ادامه مطلب بروید

1.شناخت صفات و ویژگی های امام زمان به طور کامل

2.رعایت ادب نسبت به یاد امام

3.محبوب نمودن او در میان مردم.

4.انتظار فرج و ظهور آن حضرت(ع)

5.ذکر فضایل و مناقب آن حضرت

6.حضور و تشکیل مجالس ذکر آن حضرت(ع)

7.درخواست و تداوم درخواست معرفت امام از خداوند.

8.مداومت به خواندن دعای غریق

9.شناختن علامت های ظهور آن حضرت

10.تسلیم بودن و عجله نکردن

11.صدقه دادن به نیابت از آن حضرت

12.صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت

13.اهتمام به یاری امام

14.تصمیم قلبی برای یاری کردن امام در زمان حضور و ظهور او

15.تجدید بیعت با آن امام بعد از هر فریضه و هر جمعه

16.خوشحال کردن مومنین

17.خیر خواهی برای آن حضرت

18.درود فرستادن بر آن حضرت

19.هدیه کردن نماز و نماز مخصوص آن حضرت

20.اهداء قرائت قرآن به آن حضرت

21.دعوت کردن مردم به آن حضرت

22.رعایت حقوق آن حضرت و مواظبت بر ادای آن ها

23.خشوع دل هنگام یاد حضرت

24.صبر کردن بر اذیت و تکذیب دیگران

25.درخواست صبر از خداوند.

26.پرهیز از مجالس که نام آن حضرت در آن ها مورد تمسخر قرار می گیرد.

27.تهدیب نفس و دوری از گناه

28.پیوسته به یاد آن حضرت بودن

29.مقدم داشتن خواسته آن حضرت بر خواسته خود.

30.وفت ظهور را تعیین نکردن و تکذیب وقتگذاران

31.خواندن نماز آن حضرت

32.بسیار لعنت کردن بر بنی امیه
طبقه بندی: مهدویت،