تبلیغات
راحـــــــــــــــوما
فضایل سوره های قرآن 2

 

25.سوره لقمان

هر کس این سوره را بخواند خداوند به ازای هر کس که امر به معروف و نهی از منکر کرده ده حسنه  و پاداش به او عطا کند.

 

26.سوره سجده

هر کس سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند، خداوند نامه عملش را به دست راستش داده و از او حساب نمی کشد و در روز قیامت از رفقای پیامبر (ص) و آل او می باشد.

 

27.سوره سبا و فاطر

هر کس این دو سوره را در شب قرائت کند آن شب در حفظ و امان خداوند باشد و چنانچه در روز تلاوت کند در تمام آن روز ناراحتی و رنجی به او نمیرسد و آن قدر از خیر دنیا و آخرت به او داده شود که در گمانش نگنجیده باشد.

 

28.سوره یس

هر کس این سوره را برای رضای خدا تلاوت کند خداوند او را می آمرزد و مانند کسی است که دوازده مرتبه قرآن را ختم کرده است. هر کس آن را در روز بخواند از محفوظین رزق داده شده گان و هر کس در شب قبل خواب بخواند خداوند هزار فرشته مامور کند تا او را از شر شیطان حفظ کنند و اگر در آن روز بمیرد شهید است. وفضایل بسیاری برای خواندن این سوره ذکر شده

 

29.سوره صافات

کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند ده برابر تعداد جنیان و شیاطین به او حسنه و اجر و مزد عنایت می فرمایند.

 

30.سوره ص

هر کس در شب جمعه این سوره را بخواند به قدری از خیر دنیا و آخرت به او می دهند که به هیچ انسانی به جز پیامبر فرستاده شده و یا فرشته مقرب الهی داده نشده و خداوند او و هر کس از خاندانش را که دوست بدارد وارد بهشت می کند.

 

31.سوره زمر

هر کس این سوره را قرائت کند و کلماتش را با میل بر زبان جاری سازد خداوند جسدش را بر آتش حرام کند هزار شهر در بهشت برای او معین سازد که در هر شهری هزار کاخ و در هر کاخی یکصد حوریه باشد. و فضایل بسیار دیگر.....

 

32.سوره غافر

هر کس در هر شب این سوره را بخواند خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.

 

33.سوره فصلت

هر کس این سوره را تلاوت کند روز قیامت دارای نوری است که تابش آن تا آن جا که دیده اش می بیند خواهد بود و شادمان و خوشحال بوده و در این جهان زندگی پسندیده ای که هر کس آرزوی آن را دارد خواهد داشت.

 

34.سوره شوری

کسی که این سوره را تلاوت نماید ملائکه بر او درود فرستاده و بعد از مرگش بر او رحمت نازل میشود وخداوند در بهشت به او قصری از یاقوت سرخ میدهد که در آن قصر هزار خدمتکار زن و هزار غلام نورس برای او خواهد بود.

 

35.سوره زخرف

هر کس این سوره را زیاد تلاوت کند خداوند جسد او را در قبر از زیان حشرات زمین و گزندگان و از فشار قبر در امان میدارد

 

36.سوره دخان

کسی که سوره دخان را در شب یا روز جمعه قرائت نماید خداوند در بهشت برای او خانه ای بنا نهد.

 

37.سوره جاثیه

هر کس سوره جاثیه را تلاوت کند ثوابش این است که هرگز آتش جهنم را نبیند و در روز قیامت همراه حضرت محمد (ص) باشد.

 

38.سوره احقاف

کسی که این سوره را تلاوت نماید خداوند ده برابر کسانی که روی زمین راه میروند به او اجر و ثواب عطا فرماید و به همان اندازه گناه از نامه عملش محو گردد و درجه مقامش در بهشت بالا رود.

 

39.سوره محمد (ص)

هر کس این سوره را تلاوت کند وقتی بمیرد خداوند هزار فرشته مامور کند تا در قبرش نماز بخوانند و ثوابش برای او باشد و وقتی از قبر برانگیخته می شود فرشتگان تا پیشگاه اللی او را بدرقه می نمایند و در امان خدا و رسول اکرم (ص) خواهد بود.

 

40.سوره فتح

هر کس این یوره را زیاد تلاوت کند روز قیامت منادی از جانب خدا ندا دهد که تو از بندگان خاص من می باشی او را به بندگان شایسته ام ملحق نمایید و وارد بهشت کنید و از شربت گوارا و سربسته ای که به کافور بهشتی مخلوط است سیراب کنید...

 

41.سوره حجرات

هر کس این سوره را در هر شب یا روز بخواند از جمله زیارت کنندگان حضرت محمد (ص) به شمار میرود.

 

42.سوره ق

هر کس این سوره را قرائت نماید خداوند لحظات جان کندن را بر او آسان میکند.

 

43.سوره ذاریات

کسی که این سوره را تلاوت نماید خداوند ده برابر تعداد وزش لاد هایی که در دنیا ایجاد می شود به او اجر و مزد می دهد.

 

44.سوره طور

هر کس سوره طور را تلاوت نماید خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا می کند.

 

45.سوره نجم

هر کس در هر روز یا هر شب این سوره را بخواند در میان مردم آبرومند زندگی میکند و گناهانش آمرزیده میشود و در میان مردم محبوب می شود.

 

46.سوره قمر

هر کس این سوره را تلاوت نماید خداوند او را در قیامت از قبر بر می انگیزاند در حالی که بر یکی از شتران بهشتی سوار شده و وارد محشر می شود.

 

47.سوره الرحمن

روز قیامت این سوره با صورتی مثل صورت انسان وبسیار زیبا در می آید و به آن گفته می شود چه کسانی تو را قرائت نمودند و به آن مداومت داشتند؟ جواب می دهد : فلانی و فلانی... تا نام آن ها را می برد چهره هایشان روشن و سفید می گردد و خداوند به آن ها میگوید هر که را میخواهید شفاعت کنید و وارد بهشت شوید.

 

48.سوره واقعه

هر کس در هر شب قبل خواب این سوره را تلاوت کند خداوند را در حالی که چهره اش مانند ماه شب چهارده میدرخشد ملاقات میکند.

 

49.سوره حدید

کسی که این سوره را تلاوت کند خداوند او را از عذاب در امان میدارد و در بهشت او را متنعم می گرداند.

 
طبقه بندی: ثواب ها و فضایل سوره های قرآن کریم،